dinsdag 27 november 2012

Informatie bronnen

Verhaaltjes uit het leven van de profeet Mohammed
De Soenna van de profeet Mohammed
Uitgeverij Noer
www.islamboeken.nl

Vertel mij over de Islam, ISBN 90-802763-8-7
www.islamitische-boekhandel.nl

Lezingen:

Dr. MuhammadYahya Waloni,  Youtube
http://youtu.be/xKEEC7tM04M

zaterdag 8 september 2012

PPME is letterlijk vertaald uit het Indonesisch:

Vereniging van Moslim Jongeren in Europa. Het feit dat het een Indonesische afkorting is (van Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa) geeft al aan dat de achtergrond van de vereniging Indonesisch is.

Kompleet: wij zijn een vereniging van Indonesische Moslims in een Nederlandse context, in dit geval in Brabant regio Breda.


Stukje geschiedenis;
Reeds bijna dertig jaar geleden had een kleine groep Moslim jongeren zich verenigd in de Vereniging van Islamitische Jongeren in Europa. Het merendeel van deze groep bestond uit Indonesische studenten die hun studie volgden in diverse Europese landen. Een aantal van deze studenten is in Europa gebleven, waaronder in Amsterdam.
Anno 2002 zijn deze voormalige jonge Indonesische studenten vijftigers geworden. Het aantal bij de vereniging aangesloten gezinnen is inmiddels toegenomen tot ongeveer 380 in Amsterdam en omstreken. Ook de samenstelling van de vereniging is in de loop der jaren veranderd van alleen Indonesisch studenten naar “multi-etnisch”, met Surinaamse, Maleisische en autochtone Nederlandse leden. De vereniging heeft ten doel de ware leer van de Islam ten uitvoer te brengen zonder politieke voorkeur, overwegingen en activiteiten. Zij tracht dit doel te bereiken door: naleving van de boodschap van de Islam;contacten zoeken en samenwerken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging;het ontwikkelen van religieuze, sociale en culturele activiteiten.